Verhuizing op projectniveau

De 5 belangrijkste FM succesfactoren

Als geen ander kunnen Facilitair Managers denken op projectniveau. Het kost hen dan ook geen enkele moeite om de verhuizing van een organisatie te benaderen als een project. Een project met op zich wat bijzondere karakteristieken, maar ook overeenkomsten met projecten in het algemeen. Daaronder de uitdaging om het project in de management fase van het papier te tillen. In deze whitepaper identificeren we aan de hand van 5 factoren, datgene wat het managen van een verhuizing tot een succes of een (dikke) tegenvaller kan maken.

Project in de breedte managen

Een plan en planning maken, de scope definiëren, rapporteren over voortgang en financiën, risico’s en maatregelen definiëren, wat betreft dit ‘papierwerk’ zal een verhuizing op projectniveau doorgaans gesneden koek zijn voor een Facility Manager. Meestal gaat de tegenwind waaien als het aankomt op managen. Management van het projectteam, de externe leverancier en de verwachtingen (opdrachtgever, stakeholders) is een kunst op zich. Het wil nog wel eens gebeuren dat een projectmanager zo “diep in het project” komt te zitten, dat het managen van de omgeving er (deels) bij inschiet. Je regelmatig oriënteren op de 5 succesfactoren helpt om ook het managementgedeelte volledig in te vullen. Hier staan ze met de nodige handreikingen vanuit verhuisperspectief.

Lees het volledige artikel op:
https://www.zakelijkverhuizen.nl/blog/facilitymanager/verhuizing-op-projectniveau/