Zorginstelling Oranjestein

In een jaar tijd mocht het PPV-gecertificeerde Vlotweg Top Movers voor zorginstelling Oranjestein van Pro-Senectute twee maal 55 bewoners verhuizen. Beide partijen kijken met een positief gevoel terug op de projectverhuizing, die werd gekenmerkt door eenduidige communicatielijnen en een bijzonder leermoment.

Bij de keuze voor Vlotweg Top Movers ging Mieke Vos-Van Kesteren, regio facilitair manager van Pro-Senectute, niet over één nacht ijs. Uiteindelijk kwam ze uit bij Vlotweg Top Movers, maar ze bereikte pas een overeenstemming na goed te hebben nagevraagd over welke relevante referenties Vlotweg Top Movers beschikte. ‘Er moest sprake zijn van een bepaalde historie op het gebied van soortgelijke verhuizingen. Vlotweg Top Movers kon in voldoende mate aantonen dat zij eerder vergelijkbare projecten tot een goed einde hadden gebracht. Dat schept vertrouwen.’

De projectverhuizing viel uiteen in twee delen. Om renovatiewerkzaamheden mogelijk te maken, werden vorig jaar 55 bewoners van Oranjestein in Doorn verhuisd naar een tijdelijke locatie in dezelfde gemeente. Onlangs werden diezelfde bewoners weer terugverhuisd. Remco Hellekate, namens Vlotweg Top Movers betrokken bij de projectverhuizing, vertelt: ‘Voorafgaand aan de eerste verhuizing hebben we overleg gehad over het plan van aanpak en de speciale aandachtspunten. Die gesprekken verliepen prettig en dat zag je terug tijdens de verhuizing. In de evaluatie kwamen niettemin toch enkele punten naar voren die beter zouden kunnen.’ Vos-Van Kesteren vervolgt: ‘We merkten dat de inrichting van de kamers niet altijd naar volle tevredenheid van onze cliënten verliep. Niet alles stond altijd precies op zijn plaats. Om dat bij de retourverhuizing te ondervangen, hebben we ervoor gekozen familieleden in te schakelen die precies konden aangeven wat waar moest staan.’ Een opvallende keuze, aangezien zowel Hellekate als Vos-Van Kesteren bij de verhuizing naar de tijdelijke locatie er juist bewust voor hadden gekozen om familieleden niet te betrekken bij het project. ‘Zo zie je dat je altijd nog kunt leren’, stelt Hellekate. ‘Waar je in eerste instantie denkt dat familieleden vooral in de weg lopen, blijken ze in tweede instantie uiterst waardevol te zijn.’ Ingegeven door de prettige ervaring verwacht Hellekate dat hij in de toekomst, bij soortgelijke verhuizingen, vaker voor deze optie gaat kiezen.

De verhuizing besloeg zowel heen als terug vijf werkdagen. De eerste dag was gereserveerd voor 21 bewoners uit de verpleging. De overige vier dagen zijn er in totaal 34 bewoners van het verzorgingshuis verhuisd. Ondanks de ietwat complexe locatie, met een kleine lift en een niet ideale bereikbaarheid, verliep de verhuizing soepel. Volgens Vos-Van Kesteren komt dit vooral dankzij de goede communicatie. ‘Bewust hebben we ervoor gekozen om de bewoners zo optimaal mogelijk te informeren, zodat ze precies weten wat ze kunnen verwachten.’ Hellekate: ‘Het was ook prettig om in direct contact te staan met de speciaal opgerichte verhuisgroep binnen Pro-Senectute. Dat versoepelde het werkproces enorm.’ Bijzonder aan de projectverhuizing was ook dat het relatief grote appartementen betrof. ‘Er was heel wat mee te nemen, terwijl er op de tijdelijke locatie bijvoorbeeld minder kastruimte voorhanden was’, vertelt Vos-Van Kesteren.

Terugkijkend is zowel Vos-Van Kesteren als Hellekate positief gestemd. ‘Alles verliep goed’, aldus Vos-Van Kesteren. ‘Iedereen is te spreken over de wijze waarop de verhuizing is aangepakt. Of je nu collega’s, bewoners of familieleden van bewoners spreekt, iedereen spreekt van een soepel verloop.’ Ze is ook enthousiast over de efficiënte werkwijze van Vlotweg Top Movers. ‘Zeker tijdens de tweede verhuizing is met een grote verhuisploeg, 22 man sterk, in korte tijd veel werk verzet.’ Hellekate vult aan: ‘Door vooraf al kantoormeubilair en computers te verhuizen en tijdens de verhuisdagen de ploeg en het materieel zo efficiënt mogelijk in te zetten, is de planning netjes gehaald.’ Vos-Van Kesteren tot slot: ‘We zijn blij met het resultaat. Het is dan ook niet ondenkbaar dat we weer voor Vlotweg Top Movers kiezen als we het volgende renovatieproject gaan oppakken.’

Bron: redactie vakblad Verhuizen, TLN.