Provincie-Noord-Holland

Vanwege een renovatie van het provinciehuis heeft het verhuisbedrijf onlangs 1.400 ambtenaren van de Provincie Noord-Holland tijdelijk gehuisvest op verschillende locaties in Haarlem. Begin van het nieuwe jaar moeten dezelfde ambtenaren weer allemaal worden verhuisd naar de gerenoveerde locatie in hartje Haarlem.

Als ‘huisverhuizer’ van de Provincie Noord-Holland is verhuisbedrijf Jb. Vlaming & Zonen al enige tijd betrokken bij de mega-operatie die op dit moment plaatsvindt in Haarlem en als doel heeft het ambtelijke apparaat begin van het nieuwe jaar zijn intrek te laten nemen in een fors gerenoveerd en met nieuwbouw aangevuld provinciehuis. JB.Vlaming & Zonen B.V., zelf gevestigd in Diemen, is onder meer verantwoordelijk voor het verzorgen van de verhuisbewegingen die komen kijken bij de voor de renovatie noodzakelijke tijdelijke huisvesting van zo’n 1.400 ambtenaren. Uiteindelijk neemt Vlaming begin volgend jaar ook de verhuizing naar de gerenoveerde locatie op zich.

Eigenlijk gaat het om twee locaties, vertelt Jaap Vlaming, die vanuit het Noord-Hollandse verhuisbedrijf betrokken is bij de verhuizing. ‘In de eerste plaats om locatie Houtplein, waar de renovatie nu plaatsvindt. Hier werkten tot voor kort zo’n 900 man. Maar de verhuizing betreft ook locatie Zijlweg, goed voor zo’n 500 man.’ Geen kinderspel, want de in totaal 1.400 man zijn goed voor zo’n 7.000 verhuisdozen en circa 1.000 deels afsluitbare meterbakken. ‘We hebben alles dan ook tot in de kleinste details doorgesproken’, vertelt George van Woesik, die vanuit de provincie is betrokken bij het verhuisproject. Overigens werd de verhuizing voorafgegaan door twee andere activiteiten die Vlaming voor zijn rekening nam: de verhuizing van in totaal 4,5 kilometer archief naar het Rijksarchief en het weghalen van circa 2.000 kunstwerken, zowel aan het Houtplein als de Zijlweg.

‘Een onwaarschijnlijk soepel proces’, zo vindt Van Woesik. ‘Het enige drempeltje was dat op een gegeven moment de liften niet functioneerden. Maar dan kan Vlaming natuurlijk niets aan doen.’ Het feit dat er al langer wordt samengewerkt, hielp ook, weet Kool. ‘Er is veel gewenning en daardoor vertrouwen, we weten precies wat we aan elkaar hebben en wat we van elkaar verwachten. Dat helpt enorm.’ Uiteindelijk besloeg de verhuizing een ruime week, terwijl de bedrijvigheid goeddeels gewoon doorging.

Tekst: redactie vakblad Verhuizen, Transport en Logistiek Nederland (ingekort ten behoeve van deze webtoepassing)