Gemeente Midden-Delfland

Eind vorig jaar verhuisde het PPV-gecertificeerde verhuisbedrijf Scholte Verhuis Groep Euromovers uit Zoetermeer de Gemeente Midden-Delfland naar een nieuw onderkomen. Met gepaste trots laat Marcel Versteeg het nieuwe onderkomen van de Gemeente Midden-Delfland in Schipluiden zien. Opvallend is de architectuur van het gebouw; transparantie is het sleutelwoord. De rieten dakbedekking sluit aan op de omgeving; de regio kent een flink aantal boerderijen met rieten daken. Het gebouw is eind vorig jaar in gebruik genomen, precies zoals van tevoren gepland. Versteeg vertelt dat dat mede is te danken aan het verhuisteam van Scholte Verhuis Groep Euromovers in Zoetermeer.

De keuze voor Scholte Verhuis Groep Euromovers kwam tot stand na een aanbesteding. Hiervoor riep de gemeente de hulp in van een externe adviseur op het gebied van facility management. ‘Wij beschikten over onvoldoende ervaring met dergelijke grootschalige verhuizingen en vonden het daarom verstandig externe kennis in te huren.’ Twee uitgangspunten waren voor de Gemeente Midden-Delfland extra belangrijk bij de aanbesteding: het aanhouden van een strakke planning en de belofte afspraken te allen tijde na te komen. De prijs gaf echter de doorslag, aldus Versteeg.

Versteeg spreekt van een prettige samenwerking met het verhuisteam van Scholte Verhuis Groep Euromovers. ‘Direct vanaf het begin was er een klik.’ In de voorbereidende fase is de complete verhuizing tot in de kleinste details doorgesproken, om zo de gewenste strakke planning zoveel mogelijk te kunnen waarborgen. ‘Natuurlijk kun je niet alles voorzien’, vertelt Versteeg. ‘Daarom was ik blij met Scholte Verhuis Groep Euromovers; zij gaven waar mogelijk advies, op basis van de ervaring die zij in de loop der jaren hebben opgedaan.’ Een andere prettige eigenschap die Versteeg het Zoetermeerse verhuisbedrijf toedicht, is de mate van flexibiliteit. ‘Natuurlijk tracht je vooraf zoveel mogelijk af te kaarten. Maar onderling begrip en de wijze waarop het verhuisbedrijf omgaat met onverwachte situaties zijn in mijn ogen pas écht bepalend voor de voortgang en het succes van een verhuizing. En dat vulde Scholte Verhuis Groep Euromovers voortreffelijk in. Ze dachten met ons mee, stelden zich flexibel op en voorzagen niet elke extra handeling direct van een meerprijs.’

Op een gegeven moment ging het toch nog bijna mis met de planning. De aannemer had meer tijd nodig dan vooraf was aangegeven en soupeerde op die manier de ingebouwde buffers in razend tempo op. Toch kwam alles op zijn pootjes terecht, vertelt Versteeg. ‘Door veel af te stemmen met leveranciers, en zeker ook met het verhuisbedrijf, slaagden we er met vereende krachten in termijnen flink in te dikken. Waar zaken eerst volgtijdelijk waren ingepland, lieten we nu activiteiten tegelijkertijd plaatsvinden. Al met al hebben we veel aan de planning moeten sleutelen, maar ook hier stelde Scholte Verhuis Groep Euromovers zich flexibel op. Met als gevolg dat we precies op de geplande datum iedereen in het nieuwe gebouw aan de slag konden laten gaan.’

Eind goed, al goed dus. Met dank aan de goede communicatie, benadrukt Versteeg. ‘Het gaat er mij niet alleen maar om wie of wat de fout heeft veroorzaakt, maar ook hoe de fout wordt opgelost. Wat dat betreft, is Scholte Verhuis Groep Euromovers een goede partner gebleken. Zij hebben telkens een maximale inspanning geleverd om alles op tijd te kunnen afronden. Zodoende hebben ze duidelijk hun steentje bijgedragen aan het succes van de verhuizing.’ De open dag die snel na de ingebruikname van het nieuwe gebouw volgde, was de ultieme bevestiging van het succes van de verhuizing, meent Versteeg. ‘Zo’n 2.500 inwoners van de gemeente zijn langsgekomen en hebben zich zonder uitzondering vol bewondering en zeer enthousiast uitgelaten over het nieuwe gebouw en de soepele wijze waarop de verhuizing is verlopen.’

Tekst: redactie vakblad Verhuizen, Transport en Logistiek Nederland