De Hartekamp Groep

Onlangs rondde Erkende Verhuizer en tevens PPV gecertificeerd verhuisbedrijf G. Hulshoff & Zoon Verhuis en Transportbedrijf B.V., het eerste deel van de verhuizing van zo’n 220 cliënten van De Hartekamp Groep af. Er wordt met tevredenheid op teruggekeken, door alle betrokkenen.

De relatie tussen De Hartekamp Groep en verhuisbedrijf Hulshoff is bestendig; al zeker 20 jaar doet de zorginstelling, die zich richt op mensen met een verstandelijke of meervoudige beperking, zaken met het Noord-Hollandse verhuisbedrijf. Toen De Hartekamp Groep in 2010 de tender uitschreef voor de verhuizing van zo’n 220 cliënten naar een nieuwe locatie, als onderdeel van een groot masterplan, werd mede om die reden ook Hulshoff benaderd. Uiteindelijk kreeg het verhuisbedrijf de opdracht gegund. Vincent Bultink, beleidsmedewerker ruimtebeheer bij De Hartekamp Groep, blikt terug: ‘In het keuzeproces speelde de bekendheid met het verhuisbedrijf absoluut een rol. Bij zo’n grootschalig project is het belangrijk dat je weet wat je aan elkaar hebt. Daarbij offreerden ze een mooie prijs. Al met al voldoende aanleiding om uiteindelijk voor Hulshoff te kiezen.’

Grootste uitdaging binnen het verhuisproject was volgens Bultink de interactie tussen het verhuisteam en de cliënten van De Hartekamp Groep. ‘Het is best lastig dat goed in te vullen. Uit ervaring wisten we dat Hulshoff dat naar behoren kan. Dat bleek ook in de praktijk, eigenlijk is op dat vlak alles probleemloos verlopen.’ Het is echter niet alleen de interactie, maar ook het inspelen op de situatie, die om een extra inspanning vraagt van de verhuizers, zo vertelt Bultink. ‘Uiteraard probeer je zo strak mogelijk te werken, maar mensen met een verstandelijke of meervoudige beperking kunnen op hun geheel eigen wijze voor een vertraging in het verhuisproces zorgen. Met Hulshoff hadden we dat vooraf besproken; binnen een bepaalde bandbreedte zouden ze hier rekening mee houden en hiervoor geen extra kosten in rekening brengen. Dat werkt prettig, dan weet je ook op dit vlak wat je aan elkaar hebt.’ Hulshoff had ook in het draaiboek rekening gehouden met eventueel vertragende omstandigheden. Door in blokken van een kwartier te plannen, was het in de praktijk relatief eenvoudig om ad-hoc waar nodig planningen aan te passen.

Organisatorisch was de verhuizing van de cliënten redelijk rechttoe rechtaan geregeld. Dus met een uitgebreid overleg vooraf, om elkaars wensen en voorwaarden te bespreken. Tijdens de verhuizing werd er gewerkt met twee duidelijke aanspreekpunten: Bultink namens De Hartekamp Groep en de voorman projectverhuizer namens Hulshoff. ‘Zodoende is alles gladjes verlopen, zonder al te veel complicaties’, aldus Bultink. ‘Waarbij het mij in positieve zin opviel dat het hele verhuisteam zich uitermate flexibel opstelde en absoluut niet zeurde als er even iets niet helemaal vlekkeloos verliep.’

De verhuizing die Hulshoff voor De Hartekamp Groep verzorgde, maakt zoals gezegd onderdeel uit van een groot masterplan. In totaal moeten zo’n 220 cliënten worden verhuisd naar een nieuwe huisvesting. Dit gebeurt in meerdere fases, waarvan de eerste dus onlangs is afgerond. In de eerste fase zijn de cliënten van De Hartekamp Groep in twee groepen – één van tachtig en één van honderdveertig – verhuisd naar twee locaties waar tijdelijke huisvesting beschikbaar is. De grootste locatie is speciaal voor deze gelegenheid gebouwd. Bultink: ‘De nieuwbouw moet op dit moment nog worden gerealiseerd, wij verwachten daar medio volgend jaar in te kunnen trekken met onze cliënten.’ Ook dan mag Hulshoff de verhuizing verzorgen, aangezien alle verhuizingen binnen het masterplan zijn ondergebracht in één tender. Een prettige gedachte, zo besluit Bultink. ‘We zijn tot nu toe erg tevreden over de geleverde prestatie van Hulshoff. Dat geeft een goed en geruststellend gevoel richting de volgende fase van de verhuizing.’