Cambium College

Een middelbare school verhuizen zonder dat de leerlingen er al te veel last van ondervinden: het is een uitdaging die PPV verhuisbedrijf Top Movers Harrie van Erp met goed gevolg is aangegaan. Er wordt dan ook met tevredenheid teruggekeken op deze projectverhuizing.

Als een middelbare school verhuist, liggen er per definitie enkele complicaties op de loer. Zo ook in het geval van het Cambium College in Zaltbommel. Vanwege nieuwbouw, in combinatie met de verbouwing van het al bestaande schoolgebouw, dienden er heel veel spullen in relatief korte tijd te worden verhuisd. Waarbij de bedrijfsvoering – het lesgeven aan de leerlingen – niet al te veel mocht worden verstoord. Een bijzondere en uitdagende klus, die Aaldert van Essen, teamleider facilitaire zaken op het Cambium College, niet ‘zomaar’ bij een willekeurig verhuisbedrijf wilde neerleggen. ‘Je bent toch op zoek naar een verhuisbedrijf dat zich heeft gespecialiseerd in dit soort verhuizingen’, vertelt Van Essen. ‘Want uiteindelijk wil je er toch vanuit kunnen gaan dat zo’n complexe verhuizing goed verloopt.’ Uiteindelijk kwam het Cambium College uit bij het PPV-gecertificeerde Top Movers Harrie van Erp.. ‘Zij kwamen met een duidelijk en vertrouwenwekkend verhaal’, vertelt hij. ‘Daarnaast sprak de prijs ons aan.’

Eenmaal de keuze gemaakt, gaan Van Essen, samen met enkele collega’s, en Top Movers Harrie van Erp de verhuizing in detail voorbereiden. Enerzijds gaat het om de verhuizing van een schoolgebouw naar nieuwbouw, anderzijds de tijdelijke verhuizing van een andere leslocatie. Het draaiboek wordt in goede samenspraak samengesteld. Daarnaast zetten Van Essen en enkele collega’s de interne verhuisorganisatie op; het is belangrijk om duidelijk te hebben wie er kan worden aangesproken en wie waarvoor verantwoordelijk is. Uit de gedegen voorbereiding blijkt de ervaring van Top Movers Harrie van Erp, vertelt Van Essen. ‘Zij weten precies wat reëel is en wat niet. Een goede verhuizing komt bijvoorbeeld tot stand door dozen en meterbakken tijdig in en uit te pakken. Maar ook door op het juiste moment de juiste verhuismaterialen te laten aanrukken. Kortom, een goede afstemming van de verschillende verhuisactiviteiten is cruciaal om een verhuisproces soepel te laten verlopen. Top Movers Harrie van Erp wist dat erg goed in te schatten.’

Tijdens de twee verhuizingen is slechts miniem sprake geweest van lesuitval. De verhuisperiode is daarvoor zo kort mogelijk gehouden en voor een belangrijk deel in een schoolvakantie gepland. Ook de mobilisatie van het Cambium College heeft bijgedragen aan het snelle verloop van de verhuizing, vertelt Van Essen. ‘Door vooraf intern enkele voorlichtingsbijeenkomsten te organiseren en daarnaast schriftelijk iedereen goed op de hoogte te houden, wist iedereen waar hij of zij aan toe was. Voor, tijdens en na de verhuizing. Zeker in het begin hebben we bewust ingezet op een intensief communicatietraject.’

Afgelopen zomer vond een derde verhuizing plaats; de nieuwe leslocatie kon in gebruik worden genomen. Alles bij elkaar hebben de drie verhuizingen drieënhalve week in beslag genomen, vertelt Van Essen. ‘Het waren vaak lange dagen. Echter, dankzij de perfecte samenwerking met Top Movers Harrie van Erp kan ik stellen dat de verhuizing niettemin naar tevredenheid is verlopen. Wellicht is de verhuizing vooraf ietwat onderschat, ook door het verhuisbedrijf, maar dat heeft niet tot veel onnodige vertraging geleid. Het goede contact tussen de voorman van Top Movers Harrie van Erp en onze contactpersonen op de verschillende locaties zorgde voor een goede aansturing van het verhuisproces, ook als bepaalde zaken soms niet helemaal verliepen zoals vooraf was verwacht.’ Richting de toekomst zal Van Essen dan ook zeker weer contact opnemen met het verhuisbedrijf, mocht er weer een verhuizing op stapel staan. ‘Het was al met al een spannende tijd, maar mede dankzij Top Movers Harrie van Erp is alles uiteindelijk goed op zijn pootjes terecht gekomen.’

Bron: redactie vakblad Verhuizen (TLN)