“Concurreren doe je op innovatie en niet op arbeidsvoorwaarden”

Algemeen verbindende cao belangrijk ‘om niet richting putje te gaan’

Willem Dijkhuizen is sinds 1990 actief voor de FNV. Via de groot metaal en de bouw werd hij in 2017 eerste onderhandelaar Transport en Logistiek, waar de cao beroepsgoederenvervoer onder valt. Vanaf 2018 maakt Willem tevens deel uit van de Codekamer Verhuizen, waarin hij een helder geluid laat horen. “Concurreren doe je op innovatie en niet op arbeidsvoorwaarden”.

Wanneer was jouw laatste verhuizing?
“Vijf jaar geleden moest ik naar een andere provincie verhuizen. Ik ben naar de lokale verhuizer gegaan, heb bewust bekeken hoe ervaren deze verhuizer is en of hij is aangesloten bij de OEV. De verhuizers kwamen op tijd, bleven binnen het afgesproken budget en alles was heel en op de juiste plek afgeleverd, dus niets dan lof!!”

FNV was vanaf de start nauw betrokken bij de totstandkoming van de code verantwoordelijk marktgedrag. Wat was de drijfveer?
“De code is belangrijk omdat concurreren op arbeidsvoorwaarden, terwijl er een algemeen verbindend verklaarde cao is, valse concurrentie betekent. En dat moet uitgebannen worden.”

In verhuisaanbestedingen ligt het accent vaak op prijs, wat het voor de leverancier soms lastig maakt. Ruim 70 procent van de kosten is factor arbeid, waarvoor de cao geldt. Hoe zie jij dat?
“Bij aanbesteding heeft ook de opdrachtgever nadrukkelijk een verantwoordelijkheid. Concurreren doe je op innovatie en niet op arbeidsvoorwaarden. Als iedereen zich daaraan houdt, weet de opdrachtgever ook dat er een ondergrens is.”

Wil het overigens een beetje lukken op weg naar een nieuwe cao?
“De onderhandelingen over de nieuwe cao verlopen niet goed. Werkgevers willen vanwege de coronacrisis de cao zonder aanpassingen verlengen. Dit gaat voorbij aan de grote diversiteit in de transportsector. Natuurlijk zijn er bedrijven getroffen door de coronacrisis, hier willen we ook rekening mee houden, maar er zijn tegelijk ook bedrijven die dit jaar een omzetgroei hebben tot wel 9 procent. Onze leden begrijpen dan ook niet dat werkgevers niet wil onderhandelen.”

Verhuizers zien graag een cao die simpeler en wat flexibeler is. Hoe kijk je aan tegen cao vernieuwing?
Onze CAO is sterk verouderd. Daarnaast vallen jullie onder een standaard cao, waardoor per sector afwijken van die cao wordt vermoeilijkt. Ik vind dat een verhuizer, pakketbezorger, winkeldistribiteur, chemisch transporteur zich moeten kunnen herkennen in de cao. Dit is één van de uitdagingen waar werkgevers en werknemers de komende tijd voor staan. Onder herkenbaarheid versta ik ook dat cao-teksten leesbaar moeten zijn, zodat werknemers en bedrijven snappen wat er staat.”

Hebben we anno 2021 überhaupt nog wel een cao nodig?
“Een algemeen verbindend verklaarde cao is belangrijk. Is deze er niet, dan zal men richting het putje gaan als je het hebt over concurrentie. Bescherming van de arbeidsvoorwaarden blijft belangrijk.”

FNV steunt de gezamenlijke aanpak van niet-naleving van regels door aanbieders aan de onderkant van de verhuismarkt.
Onlangs is het Panteia onderzoek naar de invloed van platformeconomie op de verhuisbranche uitgekomen. Het is van groot belang om aansluiting bij dit rapport te zoeken. Platforms faciliteren overduidelijk bedrijven aan de onderkant van de markt. Zorg dat je als branche niet achteraan loopt, maar hierin koploper wordt met een eigen platform, zoals Funda dat voor de makelaars is. Onze wereld is veranderd en wij gebruiken steeds meer internet om informatie te verkrijgen, maar ook goederen en diensten aan te schaffen. Platformisering is een goede ontwikkeling, maar valse concurrentie moet de kop ingedrukt worden ingedrukt.”

Geschreven door Anton Vis.