“Concurreren doe je op innovatie en niet op arbeidsvoorwaarden”

Algemeen verbindende cao belangrijk ‘om niet richting putje te gaan’

Willem Dijkhuizen is sinds 1990 actief voor de FNV. Via de groot metaal en de bouw werd hij in 2017 eerste onderhandelaar Transport en Logistiek, waar de cao beroepsgoederenvervoer onder valt. Vanaf 2018 maakt Willem tevens deel uit van de Codekamer Verhuizen, waarin hij een helder geluid laat horen. “Concurreren doe je op innovatie en niet op arbeidsvoorwaarden”.

Wanneer was jouw laatste verhuizing?
“Vijf jaar geleden moest ik naar een andere provincie verhuizen. Ik ben naar de lokale verhuizer gegaan, heb bewust bekeken hoe ervaren deze verhuizer is en of hij is aangesloten bij de OEV. De verhuizers kwamen op tijd, bleven binnen het afgesproken budget en alles was heel en op de juiste plek afgeleverd, dus niets dan lof!!”

FNV was vanaf de start nauw betrokken bij de totstandkoming van de code verantwoordelijk marktgedrag. Wat was de drijfveer?
“De code is belangrijk omdat concurreren op arbeidsvoorwaarden, terwijl er een algemeen verbindend verklaarde cao is, valse concurrentie betekent. En dat moet uitgebannen worden.”

In verhuisaanbestedingen ligt het accent vaak op prijs, wat het voor de leverancier soms lastig maakt. Ruim 70 procent van de kosten is factor arbeid, waarvoor de cao geldt. Hoe zie jij dat?
“Bij aanbesteding heeft ook de opdrachtgever nadrukkelijk een verantwoordelijkheid. Concurreren doe je op innovatie en niet op arbeidsvoorwaarden. Als iedereen zich daaraan houdt, weet de opdrachtgever ook dat er een ondergrens is.”

Wil het overigens een beetje lukken op weg naar een nieuwe cao?
“De onderhandelingen over de nieuwe cao verlopen niet goed. Werkgevers willen vanwege de coronacrisis de cao zonder aanpassingen verlengen. Dit gaat voorbij aan de grote diversiteit in de transportsector. Natuurlijk zijn er bedrijven getroffen door de coronacrisis, hier willen we ook rekening mee houden, maar er zijn tegelijk ook bedrijven die dit jaar een omzetgroei hebben tot wel 9 procent. Onze leden begrijpen dan ook niet dat werkgevers niet wil onderhandelen.”

Verhuizers zien graag een cao die simpeler en wat flexibeler is. Hoe kijk je aan tegen cao vernieuwing?
Onze CAO is sterk verouderd. Daarnaast vallen jullie onder een standaard cao, waardoor per sector afwijken van die cao wordt vermoeilijkt. Ik vind dat een verhuizer, pakketbezorger, winkeldistribiteur, chemisch transporteur zich moeten kunnen herkennen in de cao. Dit is één van de uitdagingen waar werkgevers en werknemers de komende tijd voor staan. Onder herkenbaarheid versta ik ook dat cao-teksten leesbaar moeten zijn, zodat werknemers en bedrijven snappen wat er staat.”

Hebben we anno 2021 überhaupt nog wel een cao nodig?
“Een algemeen verbindend verklaarde cao is belangrijk. Is deze er niet, dan zal men richting het putje gaan als je het hebt over concurrentie. Bescherming van de arbeidsvoorwaarden blijft belangrijk.”

FNV steunt de gezamenlijke aanpak van niet-naleving van regels door aanbieders aan de onderkant van de verhuismarkt.
Onlangs is het Panteia onderzoek naar de invloed van platformeconomie op de verhuisbranche uitgekomen. Het is van groot belang om aansluiting bij dit rapport te zoeken. Platforms faciliteren overduidelijk bedrijven aan de onderkant van de markt. Zorg dat je als branche niet achteraan loopt, maar hierin koploper wordt met een eigen platform, zoals Funda dat voor de makelaars is. Onze wereld is veranderd en wij gebruiken steeds meer internet om informatie te verkrijgen, maar ook goederen en diensten aan te schaffen. Platformisering is een goede ontwikkeling, maar valse concurrentie moet de kop ingedrukt worden ingedrukt.”

Geschreven door Anton Vis.

“Op basis van partnership toegevoegde waarde creëren”

Directeur Henk van de Weitgraven van UWV Facilitair Bedrijf versterkt Codekamer Verhuizen.

Sinds kort versterkt Henk van de Weitgraven de Codekamer Verhuizen aan opdrachtgeverskant. Met 18.000 medewerkers en tientallen vestigingen is er voor zijn UWV facilitair Bedrijf altijd wel wat te verhuizen. Voor UWV staat partnership hierbij voorop, niet alleen voor de relatie opdrachtgever – opdrachtnemer, maar ook voor de alle medewerkers die in de verhuisbranche werken en recht hebben op eerlijk, veilig en gezond werk.

Wat heb jij met verhuizen?
Henk van de Weitgraven:“Verhuizen heeft een relatie met mijn positie bij UWV en wel op twee manieren (…)

EPV AWARD 2020

Verhuisbedrijf UTS Abbink B.V. in Den Haag is voor het derde achtereenvolgende jaar bekroond met de titel Erkende Project Verhuizer van het Jaar. De trotse operationeel directeur Robert Olijslagers ontving de EPV AWARD uit handen van Patrick van Rooyen, EPV bestuurder van de Organisatie voor Erkende Verhuizers, branchevereniging van de Nederlandse verhuisbranche. Erkende Projectverhuizers zijn gespecialiseerd in de uitvoering van omvangrijke, complexe en risicovolle verhuizingen van bedrijven, kantoren en instellingen. Klik hier voor de video.

Lees meer “EPV AWARD 2020”

Verhuizing op projectniveau

De 5 belangrijkste FM succesfactoren

Als geen ander kunnen Facilitair Managers denken op projectniveau. Het kost hen dan ook geen enkele moeite om de verhuizing van een organisatie te benaderen als een project. Een project met op zich wat bijzondere karakteristieken, maar ook overeenkomsten met projecten in het algemeen. Daaronder de uitdaging om het project in de management fase van het papier te tillen. In deze whitepaper identificeren we aan de hand van 5 factoren, datgene wat het managen van een verhuizing tot een succes of een (dikke) tegenvaller kan maken.

Lees meer “Verhuizing op projectniveau”

Bedrijf verhuizen: 16 vragen voordat u de opdracht geeft

Kan een verhuizing mislukken? Helaas, ja. Wanneer het normale bedrijfsproces veel later op gang komt dan gepland, wanneer er schade is aan gebouw of inventaris, wanneer een medewerker ziek thuis is komen te zitten, wanneer er dingen (data!) ineens zijn verdwenen, wanneer het verhuisbudget flink wordt overschreden… dan is een verhuizing niet geslaagd, ook al heeft de verplaatsing plaatsgevonden.

Lees meer “Bedrijf verhuizen: 16 vragen voordat u de opdracht geeft”

Persbericht: Verantwoord marktgedrag is juist nu uw afspraken nakomen

“Het coronavirus houdt ons allemaal in ons greep, voor elkaar zorgen is belangrijker dan ooit”, zegt Kees Blokland, voorzitter van de stichting Code Verantwoordelijk Marktgedrag. Hij doet hiermee een appél aan aangesloten bedrijven om juist nu afspraken na te komen. “De Code geldt in goede tijden, slechte tijden, maar zeker in deze uitzonderlijke tijd!” Een tijd waarin vele werknemers in de frontlinie staan en een prestatie leveren waar we trots op zijn.

Lees meer “Persbericht: Verantwoord marktgedrag is juist nu uw afspraken nakomen”

EPV Award 2019

Verhuisbedrijf UTS Abbink BV in Den Haag is voor het tweede achtereenvolgende bekroond met de prijs en titel Erkende Project Verhuizer van het Jaar. De award werd uitgereikt op maandag 27 mei 2019 in Eindhoven, tijdens de vakbijeenkomst van de Erkende Projectverhuizers. Dit is een groep Erkende Verhuizers gespecialiseerd in het verhuizen van bedrijven en organisaties. UTS Abbink BV directeuren Erwin Bouman en Cock van der Hulst ontvingen uit handen van Rijkscategoriemanager Tamara van Vastenhoven (RWS) de prestieuze EPV AWARD 2019.

Constante kwaliteit
De prijs onderscheidt het verhuisbedrijf, dat in de afgelopen 12 maanden het meest overtuigend scoorde op diverse aspecten, waaronder kwaliteit, vakmanschap, klantgerichtheid en flexibiliteit. De prijs mag vooral gezien worden als een aanmoediging van het team verhuismedewerkers. Zonder hun volle inzet is het behalen van deze onderscheiding niet mogelijk.

Klanten vormen de jury
Klantwaardering vormt de basis voor de score. Klanten beoordelen de dienstverlening van hun verhuizer op 15 aspecten en zetten deze voor iedereen zichtbaar op internet. De onderscheiding wordt vervolgens uitgereikt aan de Erkende Project Verhuizer die het beste scoort na weging van individuele klantwaardering en het aantal reviews. Dat is ook in 2019: UTS Abbink BV.

Winnaars Award voorgaande jaren

EPV AWARD 2018

Verhuisbedrijf UTS Abbink BV in Den Haag is bekroond met de prijs en titel Erkende Project Verhuizer van het Jaar. De award werd uitgereikt op maandag 28 mei 2018 in Green Village op de campus van TU Delft, tijdens de jaarlijkse vakbijeenkomst van de Erkende Project Verhuizers. Dit is een groep Erkende Verhuizers gespecialiseerd in het verhuizen van bedrijven en organisaties. UTS Abbink BV directeur Erwin Bouman ontving uit handen van EPV voorzitter Eric Sens de prestieuze EPV AWARD 2018. Lees meer “EPV AWARD 2018”

Reglement EPV 2018

In 2016 en 2017 zijn de kwaliteitseisen van het keurmerk Erkende Projectverhuizers herzien. Dit is gebeurd in samenspraak met alle stakeholdergroepen. Zo is geklankbord met grote opdrachtgevers van projectverhuizingen. Tevens zijn de eisen in lijn gebracht met de eisen van de Aanbestedingswet 2016. Het nieuwe reglement geldt ingaande 1 januari 2018. Voor bestaande certificaathouders geldt een invoeringstermijn van zes maanden. U kunt het reglement downloaden onder Keurmerk EPV.

EPV AWARD 2017

Verhuisbedrijf Koninklijke Saan uit Diemen is bekroond met de prijs en titel Erkende Project Verhuizer van het Jaar. De award werd uitgereikt op dinsdag 22 mei 2017 tijdens de jaarlijkse vakbijeenkomst van de Erkende Project Verhuizers. Dit is een groep Erkende Verhuizers gespecialiseerd in het verhuizen van bedrijven en organisaties. Saan directeur Rutger Alferink ontving uit handen van EPV voorzitter Eric Sens de prestieuze EPV AWARD 2017. Lees meer “EPV AWARD 2017”