UTS Verkroost Nijmegen BV: Erkende Project Verhuizer van het Jaar 2022

UTS Verkroost Nijmegen BV uit Nijmegen is bekroond met de prijs en titel Erkende Project Verhuizer van het Jaar. De award werd uitgereikt op dinsdag 10 mei jl. tijdens een bijeenkomst van de vakafdeling EPV van de (branche) Organisatie voor Erkende Verhuizers.

Dit is een vakgroep Erkende Verhuizers gespecialiseerd in het verhuizen van bedrijven en organisaties. In 2013 stelden zij een prijs in om positieve aandacht te geven aan het vakmanschap, dat nodig is om een grootschalige en vaak ook risicovolle verhuizing te laten slagen.

Teamprestatie

Kwaliteit is bij UTS Verkroost geen papieren begrip, maar een actief en meetbaar klantgericht proces dat gedragen wordt door alle medewerkers. De prijs onderstreept dat het bedrijf het meest overtuigend scoorde op diverse aspecten. Denk hierbij onder meer aan kwaliteit, vakmanschap, klantgerichtheid en flexibiliteit. De prijs –in ontvangst genomen door Gert-Jan en Tom Willems– mag vooral gezien worden als een aanmoediging van het team van verhuismedewerkers. Hun inzet is de motor achter het behalen van deze onderscheiding.

Klanten zijn de jury

Klantwaardering vormt de basis voor de score. Klanten beoordelen de dienstverlening van hun verhuizer op 15 aspecten. Hun waardering zetten zij gedetailleerd en voor iedereen zichtbaar op internet. Vervolgens wordt de onderscheiding uitgereikt aan die Erkende Project Verhuizer, die het beste scoort na weging van de Year to date (Ytd) individuele klantwaardering, het Ytd aantal reviews en de Ytd response.

Jubilerend UTS zet wendbaar in op groene toekomst

UTS is jarig! Het samenwerkingsverband bestaat dit jaar 30 jaar. De geschiedenis van de aangesloten bedrijven gaat nog veel verder terug: zo dateert UTS Van der Lee uit 1861 en UTS van Egeraat zelfs uit 1783 (het jaar van de eerste bemande ballonvaart). Opgeteld een enorme ervaring aan vakmanschap. UTS koestert haar historie, maar kijkt het liefst met een groene, wendbare blik vooruit.

Lees meer “Jubilerend UTS zet wendbaar in op groene toekomst”

Code ontwikkelt handreikingen voor de verhuisbranche

Kwalitatief aanbieden en inkopen van verhuisdiensten

De stichting Code verantwoordelijk marktgedrag heeft, met subsidie van de Rijksoverheid, een aantal praktische handreikingen voor inkopers laten opstellen voor het in de markt zetten van dienstverleningscontracten. “Dit is broodnodig”, aldus Codevoorzitter Kees Blokland, “want het gaat maar al te vaak fout en dat is jammer. Het werd tijd om de helpende hand te bieden.”

Lees meer “Code ontwikkelt handreikingen voor de verhuisbranche”

Facilitaire dienstverleners willen meer kansen voor medewerkers

Premier Rutte ontvangt Dienstenpact van schoonmakers, beveiligers, cateraars en verhuizers

Ondernemers in de facilitaire dienstverlening willen de komende jaren streven naar bredere banen voor hun medewerkers mét meer uren. “Zo bieden we niet alleen werkzekerheid, maar ook betere kansen op een volwaardig en zeker inkomen voor onze mensen”, zeggen de brancheorganisaties van schoonmaak, beveiliging, catering en verhuizen. Belangrijk is wel dat de overheid maatregelen neemt om de positie van de dienstverlenende bedrijven verder te versterken.

Lees meer “Facilitaire dienstverleners willen meer kansen voor medewerkers”

Impact Corona op marktgedrag aanzienlijk en divers

Codeonderzoek naar effecten relatie facilitaire opdrachtgever-opdrachtnemer

De Code kan juist in deze coronaperiode, waarin bedrijven onder druk staan, van meerwaarde zijn. In hoeverre dat het geval is, onderzocht Panteia in opdracht van de Code verantwoordelijk marktgedrag op basis van een enquête onder leveranciers. Hieraan nam ook een kwart van de Erkende Verhuizers deel.

Lees meer “Impact Corona op marktgedrag aanzienlijk en divers”

Erkende Projectverhuizer van het jaar 2021

De Haan Verhuizingen is bekroond met de titel Erkende Project Verhuizer van het Jaar 2021. Wouter Hijzen, directeur van het verhuisbedrijf uit Alblasserdam ontving de EPV AWARD 2021 uit handen van Rick Kantelberg, van vakafdeling Erkende Projectverhuizers van de (branche) Organisatie voor Erkende Verhuizers.

Erkende Projectverhuizers zijn gespecialiseerd in de uitvoering van omvangrijke, complexe en risicovolle verhuizingen van bedrijven, kantoren en instellingen. De brancheprijs onderscheidt het verhuisbedrijf, dat in de afgelopen 12 maanden het meest overtuigend scoorde op kwaliteit, vakmanschap, klantgerichtheid en flexibiliteit en reacties van haar opdrachtgevers.

De prijs mag vooral gezien worden als een aanmoediging van het team verhuismedewerkers, dat het resultaat uiteindelijk heeft waargemaakt. Wouter en het verhuisteam van De Haan van harte gefeliciteerd!

Natuurmonumenten kiest voor compacter leefgebied

Natuurmonumenten geeft niet alleen bomen en planten een effectief leefgebied, maar onlangs ook de eigen organisatie. Het hoofdkantoor verhuisde met Jb. Vlaming & Zn. van een rustiek monumentaal landgoed in ’s-Graveland naar de heksenketel van het Stationsplein in Amersfoort. Een kundig uitgevoerde en efficiënte stap vooruit, zij het met een vleugje weemoed.

Natuurmonumenten bezit en beheert meer dan 108.000 Nederlandse hectare (zo’n 200.000 voetbalvelden) en telt 730.000 leden en donateurs. “We kwam uit prachtige panden, maar verdeeld over 5 gebouwen. Niet optimaal voor samenwerking”, aldus Sabine Welle,

Projectmanager Inkoop & Facilities bij Natuurmonumenten. “Ook de traditionele indeling, met veel kleine werkruimtes, paste niet meer bij de manier waarop we ons werk willen doen. Daarnaast was de locatie per auto en OV lastig te bereiken. Als groene organisatie proberen we reizen per auto te vermijden. Dan is een goede OV-aansluiting een must. We kregen van de directie opdracht om te zoeken naar een modern en goed bereikbaar pand. Dit vonden we bij het NS-station in Amersfoort. Omdat ook veel andere groene en culturele organisaties in Amersfoort zijn gehuisvest, kunnen we elkaar makkelijker opzoeken en samenwerken.”

Uitdaging

“Belangrijk voor Natuurmonumenten was een haalbare planning”, aldus Sabine. “Als goede doelen organisatie is deze voor ons altijd kostengedreven. Wij besloten om ‘as is’ over te gaan en geen dubbele voorzieningen in te richten rondom netwerk, IT en telefoon. Dat vergt een goede afstemming met de verhuizer. Vlaming bleek hierin een flexibel. Daarnaast hielpen de maatregelen rondom Covid-19 ons een handje mee: de bijna 225 medewerkers werkten grotendeels al thuis. Wat de verhuizing compliceerde was de verdeling over 5 panden, waarvan 3 zonder lift, een bibliotheek en kunst- en antiek collectie, kelders en zolders.” Verder maakte de bosrijke omgeving de inzet van vrachtwagens uitdagend. Toen bleek dat een van de panden sneller dan verwacht naar een huurder ging, liep de druk op.

Checklist bij een projectverhuizing

Bij een projectverhuizing komt veel kijken.Een goede planning neemt het vele werk nietweg, maar zorgt er wel voor dat het verhuisprocessoepel verloopt. Deze lijst is uiteraard nietuitputtend, maar geeft wel een impressie vande noodzakelijke activiteiten.

1. Gevolgen voor uw medewerkers

Bespreek ruimschoots van tevoren de sociale gevolgen.Een langere reistijd bijvoorbeeld, kan voor uw medewerkersingrijpend zijn. Een verandering van kantooromgeving zalongetwijfeld een proces van gewenning vergen.

2. Hoe ziet de toekomstige werkplek eruit?

Hoeveel kastruimteis er per medewerker beschikbaar? Belangrijk is ook heteventueel delen van een kamer aan de orde te stellen.

3. Verhuisbedrijf inschakelen

Bij de verhuizing van zeer kostbare zaken, zoals kunst, antiekof uiterst geavanceerde computerapparatuur is een uitbreidingvan uw bestaande verzekeringspakket wellicht nood zakelijk.Uw EPV-er adviseert hierin.

Alles is modulair, dus verhuisbaar

Een projectverhuizing is een uiterst gecompliceerdproces. Tal van zaken moeten doordachtworden georganiseerd. De EPV’er neemt u diezorg uit handen. Of het nu gaat om een interneverhuizing of een verhuizing naar een nieuwelocatie, wij hebben de kennis en ervaring omhet hele traject soepel te laten verlopen.

Gespecialiseerd in complexe verhuzingen

Alles is modulair, dus verhuisbaar

Alle te verhuizen kantoren, bedrijven en instellingen zijn in te delenin modules. De kracht van de EPV’er is dat hij de verschillendemodules onderkent, ze op een efficiënte manier uit elkaar neemt,transporteert en in de nieuwe omgeving terugbrengt tot eenwerkend geheel.

“Concurreren doe je op innovatie en niet op arbeidsvoorwaarden”

Algemeen verbindende cao belangrijk ‘om niet richting putje te gaan’

Willem Dijkhuizen is sinds 1990 actief voor de FNV. Via de groot metaal en de bouw werd hij in 2017 eerste onderhandelaar Transport en Logistiek, waar de cao beroepsgoederenvervoer onder valt. Vanaf 2018 maakt Willem tevens deel uit van de Codekamer Verhuizen, waarin hij een helder geluid laat horen. “Concurreren doe je op innovatie en niet op arbeidsvoorwaarden”.

Wanneer was jouw laatste verhuizing?
“Vijf jaar geleden moest ik naar een andere provincie verhuizen. Ik ben naar de lokale verhuizer gegaan, heb bewust bekeken hoe ervaren deze verhuizer is en of hij is aangesloten bij de OEV. De verhuizers kwamen op tijd, bleven binnen het afgesproken budget en alles was heel en op de juiste plek afgeleverd, dus niets dan lof!!”

FNV was vanaf de start nauw betrokken bij de totstandkoming van de code verantwoordelijk marktgedrag. Wat was de drijfveer?
“De code is belangrijk omdat concurreren op arbeidsvoorwaarden, terwijl er een algemeen verbindend verklaarde cao is, valse concurrentie betekent. En dat moet uitgebannen worden.”

In verhuisaanbestedingen ligt het accent vaak op prijs, wat het voor de leverancier soms lastig maakt. Ruim 70 procent van de kosten is factor arbeid, waarvoor de cao geldt. Hoe zie jij dat?
“Bij aanbesteding heeft ook de opdrachtgever nadrukkelijk een verantwoordelijkheid. Concurreren doe je op innovatie en niet op arbeidsvoorwaarden. Als iedereen zich daaraan houdt, weet de opdrachtgever ook dat er een ondergrens is.”

Wil het overigens een beetje lukken op weg naar een nieuwe cao?
“De onderhandelingen over de nieuwe cao verlopen niet goed. Werkgevers willen vanwege de coronacrisis de cao zonder aanpassingen verlengen. Dit gaat voorbij aan de grote diversiteit in de transportsector. Natuurlijk zijn er bedrijven getroffen door de coronacrisis, hier willen we ook rekening mee houden, maar er zijn tegelijk ook bedrijven die dit jaar een omzetgroei hebben tot wel 9 procent. Onze leden begrijpen dan ook niet dat werkgevers niet wil onderhandelen.”

Verhuizers zien graag een cao die simpeler en wat flexibeler is. Hoe kijk je aan tegen cao vernieuwing?
Onze CAO is sterk verouderd. Daarnaast vallen jullie onder een standaard cao, waardoor per sector afwijken van die cao wordt vermoeilijkt. Ik vind dat een verhuizer, pakketbezorger, winkeldistribiteur, chemisch transporteur zich moeten kunnen herkennen in de cao. Dit is één van de uitdagingen waar werkgevers en werknemers de komende tijd voor staan. Onder herkenbaarheid versta ik ook dat cao-teksten leesbaar moeten zijn, zodat werknemers en bedrijven snappen wat er staat.”

Hebben we anno 2021 überhaupt nog wel een cao nodig?
“Een algemeen verbindend verklaarde cao is belangrijk. Is deze er niet, dan zal men richting het putje gaan als je het hebt over concurrentie. Bescherming van de arbeidsvoorwaarden blijft belangrijk.”

FNV steunt de gezamenlijke aanpak van niet-naleving van regels door aanbieders aan de onderkant van de verhuismarkt.
Onlangs is het Panteia onderzoek naar de invloed van platformeconomie op de verhuisbranche uitgekomen. Het is van groot belang om aansluiting bij dit rapport te zoeken. Platforms faciliteren overduidelijk bedrijven aan de onderkant van de markt. Zorg dat je als branche niet achteraan loopt, maar hierin koploper wordt met een eigen platform, zoals Funda dat voor de makelaars is. Onze wereld is veranderd en wij gebruiken steeds meer internet om informatie te verkrijgen, maar ook goederen en diensten aan te schaffen. Platformisering is een goede ontwikkeling, maar valse concurrentie moet de kop ingedrukt worden ingedrukt.”

Geschreven door Anton Vis.