Alles is modulair, dus verhuisbaar

Een projectverhuizing is een uiterst gecompliceerdproces. Tal van zaken moeten doordachtworden georganiseerd. De EPV’er neemt u diezorg uit handen. Of het nu gaat om een interneverhuizing of een verhuizing naar een nieuwelocatie, wij hebben de kennis en ervaring omhet hele traject soepel te laten verlopen.

Gespecialiseerd in complexe verhuzingen

Alles is modulair, dus verhuisbaar

Alle te verhuizen kantoren, bedrijven en instellingen zijn in te delenin modules. De kracht van de EPV’er is dat hij de verschillendemodules onderkent, ze op een efficiënte manier uit elkaar neemt,transporteert en in de nieuwe omgeving terugbrengt tot eenwerkend geheel.