Vergelijk een zakelijke verhuizing met een particuliere en dit valt meteen op: de logistiek is gecompliceerder en de economische belangen –uw belangen– zijn groter. Daarom heeft een aantal Erkende Verhuizers zich gespecialiseerd in projectverhuizingen.

Keurmerk EPV

Gezamenlijk voeren zij het keurmerk Erkende Project Verhuizers. Met dit keurmerk bent u verzekerd van value for money ten aanzien van alles wat te maken heeft met de verhuizing: pro-activiteit, service, verzekeringen, garanties, en veiligheid.

Zakelijk verhuizen zonder zorgen

Verhuizen is leuk werk. Als het je vak is. Maar voor u is het een totale verstoring van alles, waarmee uw bedrijf of organisatie bezig wil zijn. Een Erkende Project Verhuizer is er daarom alles aan gelegen om de verhuizing zo voorspoedig te laten verlopen en de voorwaarden te scheppen voor een efficiënte start op uw nieuwe locatie.

Reglement EPV 2021: Dit is hier te downloaden als .pdf.

Algemene voorwaarden
Naast de kwaliteitseisen voortvloeiend uit het EPV-keurmerk hanteren Erkende Project Verhuizers ook:

Objectieve kwaliteitseisen

Het keurmerk Erkende Project Verhuizer is –net als het keurmerk Erkende Verhuizer– een zogeheten branchekeurmerk. De eisen van branchekeurmerk EPV zien uitsluitend op kwaliteitsaspecten, vanuit de belangen van de opdrachtgever. De eisen zijn goed toetsbaar door een derde partij en het systeem is onderworpen aan objectieve en onafhankelijk besluitvorming.

Parapluwerking eisen

Een verhuizer die dit keurmerk gebruikt bij aanbestedingen, geeft hiermee het volgende aan: alle werkzaamheden in relatie tot het voorwerp van de opdracht worden uitgevoerd overeenkomstig de in het keurmerk omschreven eisen:

  • kwaliteit
  • zekerheid
  • veiligheid
  • milieu
  • gezondheid en
  • maatschappelijk verantwoord ondernemerschap