Zekerheid in zakelijk verhuizen
441 klanten beoordelen Erkende Projectverhuizers gemiddeld met een 8,7

Disclaimer

Deze website is ontwikkeld in opdracht van vakafdeling EPV van (branche) Organisatie voor Erkende Verhuizers (OEV) in Den Haag. Hoewel bij het ontwikkelen van deze internetsite de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt betracht, bestaat altijd de mogelijkheid dat bepaalde informatie na verloop van tijd verouderd is en/of niet meer juist is. De OEV is dan ook niet aansprakelijk voor de gevolgen van activiteiten die worden ondernomen op basis van deze internetsite.

Bepaalde verwijzingen in deze internetsite voeren naar informatiebronnen die door derden worden bijgehouden, en waarover de OEV dus geen controle heeft. De OEV draagt daarmee ook niet de verantwoordelijkheid voor de nauwkeurigheid of enig ander aspect van die informatie.

Alle rechten voorbehouden ten aanzien van alle informatie op deze website. De informatie die via deze website beschikbaar is, is naar haar aard en inhoud in het bijzonder niet geschikt om onderdeel te zijn van een advies of conformiteitsverklaring. Dit is dan ook niet toegestaan. Uitsluitend door OEV geautoriseerde Certificerende Instellingen zijn gerechtigd tot het uitvoeren van een toetsing tegen het EPV schema en het afgeven van een hierop gebaseerde rapportage (een en ander op de wijze zoals door de OEV voorgeschreven).