Zekerheid in zakelijk verhuizen
486 klanten beoordelen Erkende Projectverhuizers gemiddeld met een 8,8

Waarde EPV keurmerk

Een verhuizer die dit keurmerk gebruikt bij aanbestedingen, geeft hiermee het volgende aan: alle werkzaamheden in relatie tot het voorwerp van de opdracht worden uitgevoerd overeenkomstig de in het keurmerk omschreven eisen:
• kwaliteit
• zekerheid
• veiligheid
• milieu
• gezondheid en
• maatschappelijk verantwoord ondernemerschap

Toetsing en toezicht
Een daartoe geautoriseerde Certificerende Instelling www.bsigroup.nl toetst minimaal eenmaal per jaar of een EPV-gecertificeerd verhuisbedrijf voldoet aan de eisen die het keurmerk stelt. De certificering en uitvoering van het EPV keurmerk is onderworpen aan onafhankelijk toezicht door het CBO.

Klantwaardering openbaar
Na afloop van elke verhuizing wordt de klantwaardering onafhankelijk gemeten. Vervolgens wordt deze openbaar gemaakt via de aan het aan het keurmerk verbonden websites.

Reglement EPV 2018
Dit is hier te downloaden als PDF. 

Naast de kwaliteitseisen voortvloeiend uit het EPV-keurmerk hanteren Erkende Project Verhuizers ook:
Algemene Voorwaarden voor Bedrijfsverhuizingen 2009 (UK)
Algemene Voorwaarden voor Handymandiensten 2015 (UK)