Zekerheid in zakelijk verhuizen
463 klanten beoordelen Erkende Projectverhuizers gemiddeld met een 8,6

In de afgelopen decennia hebben veel branches, onder aanmoediging van MinEZ in de jaren ’80-’90 in het kader van zelfregulering en professionalisering, veel energie gestopt in de ontwikkeling van branchekeurmerken, met als doel de verdere professionalisering van het vakmanschap, het garanderen van een zeker kwaliteitsniveau ten behoeve van de klant en het helpen van die klant in het zoekproces in een voor hem vaak onbekende omgeving waarin hij een product of dienst wil afnemen (wegwijzer) en het op voorhand afdekken van kwaliteitsaspecten (ontzorgen en vermindering van stapeling). Het heeft geleid tot een stelsel van branchekeurmerken en een professionalisering waar Nederland, ook Europees gezien, trots op mag zijn.

Bevestiging van het gegroeide belang van branchekeurmerken kan onder meer worden gevonden in de Richtsnoeren horizontale samenwerking onderneming ACM, die de belangrijke rol van brancheorganisaties bij de totstandkoming en uitvoering van erkenningsregelingen onderschrijft en deze regelingen in beginsel positief beoordeelt:  het kunnen bijdragen aan de kwaliteit van de productie, dienstverlening en distributie en de informatievoorziening en keuzemogelijkheden van de afnemer. Branchekeurmerken voorzien de laatste jaren tevens meer en meer in de opvang van taken en aandachtsgebieden van de terugtrekkende overheid en sluiten aan bij de toenemende maatschappelijke behoefte aan keurmerken.

Onderscheidend voor branchekeurmerken ten opzichte van andersoortige keurmerken, is onder meer dat zij doorgaans zowel eisen stellen die in strikte zin verband houden met het voorwerp van de opdracht zelf, als ook eisen die de juiste randvoorwaarden scheppen om producten en diensten in de gewenste kwaliteit te kunnen leveren. Om de klant te ondersteunen zijn vaak (voor de branche relevante) kwaliteitssystemen onderdeel van een branchekeurmerk, bijvoorbeeld ISO 9001 en VCA, om zodoende zoveel mogelijk klantwensen in één keer af te dekken op basis van onafhankelijke toetsing door een derde partij en objectieve en onafhankelijke besluitvorming. Erkende Verhuizers (EV) en Erkende Projectverhuizers (EPV) zijn de branchekeurmerken van de verhuisbranche.

Het EPV keurmerk is een branchekeurmerk op bedrijfsniveau. Wanneer dit keurmerk bij aanbestedingen wordt gebruikt, houdt dat in dat alle werkzaamheden in relatie tot het voorwerp van de opdracht uitgevoerd worden overeenkomstig de in dit keurmerk beschreven eisen aangaande kwaliteit, zekerheid, veiligheid, milieu, gezondheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen.